Alte informatii de interes public

Comunicat depuneri cereri la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor

ANUNT CERERE DE RECONSTITUIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE aupra terenului INTRAVILAN AFERENT CASEI DE LOCUIT pt care nu i-a fost intocmit TITLU DE PROPRIETATE

Anunt privind concesionarea unui teren intravilan proprietate privata a Comunei Supur

Raport de evaluare a implementarii Legii Nr.544/2001 in anul 2022

  • 2022
Proces Verbal
02-09-2022

Proces Verbal Comisia constituita in baza Ordinului Prefectului nr.170/19.07.2022 avand atributii de a constata si evalua pagubele la cultrurile agricole, ca urmare a fenomenului de seceta pedologica la nivelul judetului Satu-Mare, s-a deplasat la solicitare in UAT Supur