Economia

Agricultura

Suprafeţe mari de pădure, de fâneţe şi păşuni le-au oferit locuitorilor posibilitatea de a se ocupa de cultivarea plantelor, creşterea animalelor şi valorificarea produselor animaliere şi ale pădurii (lemn, fructe de pădure, ciuperci).
Suprafaţa totală a teritoriului administrativ al comunei Supur este de 9022 ha, din care 1100 intravilan şi 7922 extravilan.
Pe principalele categorii de folosinţă, suprafaţa fondului funciar al comunei se structurează astfel:

 

Categoria Suprafața

Arabil

7040
Pășune 1370
Fânețe 500
Pădure 1500
Livezi 2
Vii 110
Terenuri neproductive 250
Necesar împădurire 1500
Suprafața totală 4794

 

Producţia vegetală

Zona prezintă favorabilitate pentru cultura cerealelor. Populaţia are ocupaţie preponderent agricolă, îşi lucrează pământul individual, cu mijloace rudimentare şi în foarte mică masură cu mijloace mecanice.
Clima permite cultivarea legumelor, însă este nevoie de investiţii în sisteme de irigaţii.


Cultura Suprafețe cultivate în 2007
Porumb 500
Grâu 400
Secară 10
Orz 15
Orzoaică 20
Rapiță 2
Floarea Soarelui 15

 

Zootehnia
Activitatea de creştere a animalelor este o tradiţie în această zonă.

Efectivul de animale din comuna este reprezentat în tabelul următor:

 

Categorie Număr
Păsări 6600
Bovine 810
Caprine 300
Ovine 3100
Porcine 380
Cabaline 150
Iepuri de casă 60
Familii de albine 210

 

Sectorul zootehnic al comunei poate fi dezvoltat prin amenajarea unor ferme sau microferme de creştere organizată a animalelor, a unor centre de colectare şi valorificare a produselor de origine animală: lapte, carne, piei, lână (centre de tăiere, abatorizare, carmangerii ş.a). Se pot amenaja pe raza comunei ferme de creştere a păsărilor dotate cu centre de prelucrare şi valorificare a produselor avicole

 

Viticultura

Suprafaţa cultivată cu viţă de vie ocupă 110 ha.

   

Pomicultura

În comuna Supur livezile se întind pe o suprafaţă mică. Principalele soiuri cultivate sunt: mărul (80 ha), prunul (10 ha) şi piersicul cultivat răzleţ. Acest sector se poate dezvolta prin modernizarea tehnologiilor de cultivare şi recoltare, dar şi prin amplasarea unor centre de colectare, prelucrare şi valorificare a acestor produse.

 

Silvicultura

Suprafaţa cu păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră a comunei Supur este de 1500 ha. Zonele de pădure asigură asigură suficiente cantităţi de fructe de pădure, ciuperci şi plante medicinale din flora spontană încât să facă oportune investiţiile în amenajarea unui centru de colectare, prelucrare şi valorificare a acestora.
Pădurile de pe teritoriul comunei oferă potenţial investiţional prin înfiinţare de ateliere de mică tâmplărie, fabrici de mobilă şi profile de lemn.


Piscicultura

Zona este favorabilă pentru dezvoltarea pisciculturii, existând în comună şase bălţi mici, element ce ajută şi la dezvoltarea serviciului turistic.

 

Potenţial economic

Potenţialul economic al comunei susţine următoarele activităţi:

 • Agricultura, specifică zonei de deal, favorabilă culturilor de cereale - grâu, porumb, orez, floarea soarelui, a pomiculturii şi creşterii animalelor. Zona este pretabilă culturii de viţă de vie hibridă; 
 • Silvicultura, exploatări forestiere, valorificarea fructelor de pădure şi a vânatului,
 • Activităţi de turism şi agroturism, de valorificare a cadrului natural şi a monumentelor istorice, religioase şi de arhitectură tradiţională de pe teritoriul comunei, 
 • Activităţi de mică industrie şi transport pentru valorificarea eficientă a produselor agricole ale comunei - unităţi de prelucrare locală a produselor, de servicii de reparaţii, de prestări de servicii pentru populaţie, etc.

La nivelul comunei Supur, în sectorul industrial îşi desfăşoară activitatea 2 ateliere de tâmplărie tradiţională, 4 firme de construcţii, 2 ateliere tâmplărie MDF şi 2 dogari.
În comună funcţionează COOP Credit Carei Sucursala Supuru de Jos, precum şi numeroase firme având ca domeniu de activitate comerţul şi serviciile.

 

Întreprinzători locali:

 • Consumcoop Supur - magazin alimentar
 • SC Delcrin SRL Supuru de Jos - domeniul agricol
 • SC Mondiana SRL - magazin alimentar
 • SC Potcoava SRL - magazin alimentar, bar
 • SC Comcordis SRL - magazin alimentar
 • E.G.A Supur - Apele Române
 • SC Crasna SRL - agricultură, creşterea animalelor
 • SC govor SRL - materiale construcţii, depozit
 • AF Mezei - magazin alimentar
 • SC Beladona SRL
 • SC Tahiti SRL - bar
 • SC Credilux SRL - construire montaje industriale, alimentare cu apă
 • SC Monica - Sandor SRL - magazin alimentar
 • AF Megzesi Katalin - magazin alimentar
 • SC Gati Gzusi SRL - construire de locuinţe
 • AF Farcău - magazin alimentar
 • AF Zaha - magazin alimentar
 • SC Grup Agricol - agricultură
 • SC Emilia Com. SRL - magazin alimentar
 • AF Deac - magazin alimentar
 • AF Iancau - magazin alimentar
 • AF Racolta - magazin alimentar
 • Staţia de distribuţie carburanţi - 2 Dava
 • SC Hobici SRL - motel, restaurant
 • SC Adam SRL - magazin alimentar
 • AF Szeri - magazin alimentar.
Înapoi


Chestionare

Ce parere aveti despre noul site al comunei?

foarte buna

buna

necesita imbunatatiri

foarte proasta

Votează