Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
57 / 2018 privind rectificare bugetului propriu de venituri si cheltuieli al comunei Supur pe anul 2018 2018-10-29
56 / 2018 privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar pe Trimestrul III anul 2018 2018-10-29
55 / 2018 privind aprobarea Rapoartelor de evaluare a bunurilor imobile din patrimoniul comunei Supur 2018-10-29
54 / 2018 privind aprobarea exercitarii dreptului de uz si servitute pe domeniului public in favoarea S.D.E.E.Transilvania Nord S.A -Sucursala Satu Mare in vederea reconstructiei PTA 2726, IN intravilanul localitati Giorocuta 2018-09-28
53 / 2018 privind desemnarea reprezentantului comunei Supur la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Tovishat 2018-09-28
52 / 2018 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Supur in vederea demolarii constructiei ,, Scoala veche situata in comuna Supur sat HUREZA- MARE ,Nr. 139 2018-09-28
51 / 2018 privind preluarea in domeniul publoc al comunei Supur si predare in concesiune a investitiilor efectuate din fonduri IID catre SC Apaserv Satu MARE SA 2018-09-28
50 / 2018 privind rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Comunei Supur pe anul 2018 2018-09-28
49 / 2018 privind acordarea unor ajutoare financiare cultelor religioase din comuna Supur JUD.SATU MARE 2018-09-28
48 / 2018 privind revocarea HCL NR. 32/2018 privind insusirea si modificarea pozitiei 7 din Anexa 50 din inventarul public al comunei Supur 2018-09-28
47 / 2018 privind revocarea HCL nr. 31/2018 privind insusirea si inscrierea in domeniul public al U.A.T COMUNA SUPUR , JUDETUL SATU MARE a imobilului -teren si rezervor apa potabila din localitatea Dobra identificat prin nr.top 572 2018-09-28
46 / 2018 privind modificarea HCL nr.30/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019 in comuna Supur 2018-09-28
45 / 2018 privind darea in folosinta gratuita a Monumentului EROILOR DE RAZBOI din localitatea Supuru de Jos centru si a Monumantului Eroilor de Razboi din localitatea Hurezu Mare -cimitir ,pe durata executarii lucrarilor de reabilitare si pentru organizarea activitatilor ce vor viza aniversarea Centenarului incheierii Primului Razboi Mondial si al Marii Uniri 2018-08-30
44 / 2018 privind alegerea presedintelui de sedinta 2018-08-30
43 / 2018 privind punerea la dispozitia Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest in perioada 2014-2020 a terenului /terenurilor pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia 2018-08-30
Înapoi

Chestionare

Ce parere aveti despre noul site al comunei?

foarte buna

buna

necesita imbunatatiri

foarte proasta

Votează