Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
11 / 2018 privind alegerea presedintelui de sedinta 2018-02-15
10 / 2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Supur pe anul 2018 2018-02-15
9 / 2018 privind darea in administrare a serviciului public de salubrizare al Comunei Supur , in modalitatea gestiune directa ,catre societatea SC SALUBRIZAREA SUPUR SRL, avand ca unic asociat Comuna SUPUR 2018-01-30
8 / 2018 privind aprobarea pretului unic pentru serviciului public de salubrizare 2018-01-30
7 / 2018 privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar pe anul 2017 2018-01-30
6 / 2018 privind stabilirea numarului de asistenti personali pentru anul 2018 2018-01-30
5 / 2018 privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului public si privat al Comunei Supur anul 2017 , casarea de mijloace fixe si scoaterea din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar. 2018-01-30
4 / 2018 privind aprobarea Planului de analiza si acoperirea riscurilor teritoriale pentru anul 2018 la Comuna Supur ,jutetul Satu Mare 2018-01-30
3 / 2018 privind aprobarea Planului de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munaca beneficiarilor la Legea mr.416.2001 privind venitul minim garantat ,pe anul 2018 in Comuna Supur , judetul Satu Mare 2018-01-30
2 / 2018 privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat din comuna Supur judetul Satu Mare, pentru anul scolar 2018-2019. 2018-01-30
1 / 2018 privind aprobarea infiintarii unei Societati Comerciale avand ca asociat unic COMUNA SUPUR, reprezentata prin Consiliului Local SUPUR 2018-01-09
61 / 2017 privind acordarea unor ajutoare financiare cultelor religioase din comuna Supur jud.Satu Mare 2017-12-19
60 / 2017 privind Strategia anuala de achizitii publice pe anul 2018 a Comunei Supur 2017-12-19
59 / 2017 privind rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Comunei Supur pe anul 2017 2017-12-19
58 / 2017 privind modificarea HCL nr.37/2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018 in comuna SUPUR 2017-11-28
Înapoi

Chestionare

Ce parere aveti despre noul site al comunei?

foarte buna

buna

necesita imbunatatiri

foarte proasta

Votează