Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
24 / 2018 privind majorarea numarului de posturi ale asistentilor personali 2018-05-30
23 / 2018 privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar pe trimestru I 2018. 2018-04-26
22 / 2018 privind atestarea apartenentei la domeniul privat si acordul cu privire la inscrierea la cartea funciara a dreptului de proprietate privata a unor imobile , in favoarea Comunei Supur ,judetul Satu Mare 2018-04-26
21 / 2018 privind aprobarea scoaterii din concesiune a unor mijloace fixe casate din patrimoniul public al comunei Supur in urma inventarului efectuat , de catre operatorul SC Apaserv SA Satu Mare in baza contractului de delegare nr.12.323/19.11.2009 2018-04-26
20 / 2018 privind inventarierea in domeniul public al U.A.T. COMUNA SUPUR ,judetul Satu MARE a DC32 Dobra 2018-04-24
19 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ,pentru obiectivul de investitie SALA DE SPORT , LOCALITATEA SUPURU DE JOS 2018-04-24
18 / 2018 privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat din comuna Supur judetul Satu Mare ,pentru anul scolar 2018-2019 2018-04-24
17 / 2018 privind aprobarea incheierii tranzactiei si imputernicirea Primarului comunei Supur de a insusi si semna documentul ,,TRANZACTIE,,in dosar nr.2507/83/2017 aflat pe rol la Tribunalul Satu Mare ,cu SC CREDILUX SRL cu sediul in sat Dobra , comuna Supur , str. Principala , nr.196. 2018-03-20
16 / 2018 privind imputernicirea Primarului comunei Supur de a semna Protocolul Cadrul de cooperare privind schimbul de informatii cu Institutia Prefectului-Jutetului Satu Mare ,Directia regim permise de conducere si inmatriculari a vehiculelor, SPCRPCIV SATU MARE 2018-03-20
15 / 2018 privind imputernicirea Primarului comunei Supur de a semna Protocolul de colaborare pe linia schimbului de informatii necesare partilor in vederea indeplinirii obligatiilor ce le revin,potrivit legii 2018-03-20
14 / 2018 privind preluarea in domeniul public al Comunei Supur si predarea in concesiune a investitorilor efectuate catre SC Apaserv Satu Mare SA 2018-03-15
13 / 2018 privind aprobarea documentatiei necesare delegarii gestiunii serviciului de iluminat public in comuna SUPUR 2018-03-15
12 / 2018 privind aprobarea modificarii HCL nr.3/24.01.2013 privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General (P.U.G.) SUPUR ,aprobat prin Hotararea Consiliului Local al comunei Supur nr.17/2008 2018-02-15
11 / 2018 privind alegerea presedintelui de sedinta 2018-02-15
10 / 2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Supur pe anul 2018 2018-02-15
Înapoi

Chestionare

Ce parere aveti despre noul site al comunei?

foarte buna

buna

necesita imbunatatiri

foarte proasta

Votează