Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
41 / 2018 privind mandatarea reprezentantului comunei SUPUR sa voteze in Adunarea Generala a ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA pentru servicii in sectorul de apa si apa uzata din judetul Satu Mare aderarea comunei Apa la Asociatie 2018-07-19
40 / 2018 privind implementarea proiectului Realizarea capacitatilor de productie a energiei termice pe baza de energie geotermala in microregiunea Tovishat 2018-07-19
39 / 2018 privind implementarea proiectului Investitii pentru dezvoltarea de noi facilitati de cercetare si dezvoltare in Clusterul de inovare Tovishat 2018-07-19
38 / 2018 privind implementarea proiectului Cresterea capacitatii de ocupare a fortei de munca prin promovarea intreprinderilor sociale si sprijinirea dezvoltarii structurilor de economie sociala 2018-07-19
37 / 2018 privind trecerea din extravilanul locaritatii Supur in intravilanul acestei localitati a terenului in suprafata de 26800mp situat administrativ in localitatea Supur de jos , identificat cu CF nr.101136- proprietate publica a comunei Supur 2018-07-19
36 / 2018 privind modificarea si completarea strategiei de Dezvoltare Locala a comunei Supur 2018-07-19
35 / 2018 privind utilizarea sumei de 417.870 lei excetentul bugetului general al anului 2017 2018-07-19
34 / 2018 privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar pe trimestrul II anul 2018 2018-07-19
33 / 2018 privind acordarea unor ajutoare financiare cultelor religioase din comuna Supur jud. SATU MARE 2018-06-29
32 / 2018 privind insusirea si inscrierea in domeniul public al U.A.T COMUNA SUPUR , judetul Satu - Mare a imobilului- teren din localitatea Dobra identificat prin nr.top 572 2018-06-29
31 / 2018 privind insusirea si inscrierea in domeniul public al U.A.T COMUNA SUPUR , judetul SATU - MARE a imobilului -teren si rezervor apa potabila din localitatea Dobra identificat prin nr. top 572 2018-06-29
30 / 2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019 in comuna Supur 2018-06-29
29 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice,pentru obectivul de investitii ;,, REPARATIE STRAZI IN COMUNA SUPUR - Etapa I \'\' 2018-06-29
28 / 2018 privind aprobarea preturilor de referinta pentru masa lemnoasa ce urmeaza a fi exploatata din fondul forestier proprietatea publica a U.A.T.comuna SUPUR 2018-05-30
27 / 2018 privind alegerea presedintelui de sedinta 2018-05-30
Înapoi

Chestionare

Ce parere aveti despre noul site al comunei?

foarte buna

buna

necesita imbunatatiri

foarte proasta

Votează