Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
36 / 2018 privind modificarea si completarea strategiei de Dezvoltare Locala a comunei Supur 2018-07-19
35 / 2018 privind utilizarea sumei de 417.870 lei excetentul bugetului general al anului 2017 2018-07-19
34 / 2018 privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar pe trimestrul II anul 2018 2018-07-19
33 / 2018 privind acordarea unor ajutoare financiare cultelor religioase din comuna Supur jud. SATU MARE 2018-06-29
32 / 2018 privind insusirea si inscrierea in domeniul public al U.A.T COMUNA SUPUR , judetul Satu - Mare a imobilului- teren din localitatea Dobra identificat prin nr.top 572 2018-06-29
31 / 2018 privind insusirea si inscrierea in domeniul public al U.A.T COMUNA SUPUR , judetul SATU - MARE a imobilului -teren si rezervor apa potabila din localitatea Dobra identificat prin nr. top 572 2018-06-29
30 / 2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019 in comuna Supur 2018-06-29
29 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice,pentru obectivul de investitii ;,, REPARATIE STRAZI IN COMUNA SUPUR - Etapa I \'\' 2018-06-29
28 / 2018 privind aprobarea preturilor de referinta pentru masa lemnoasa ce urmeaza a fi exploatata din fondul forestier proprietatea publica a U.A.T.comuna SUPUR 2018-05-30
27 / 2018 privind alegerea presedintelui de sedinta 2018-05-30
26 / 2018 privind rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Comunei Supur pe anul 2018 2018-05-30
25 / 2018 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pasunile aflate pe teritoriul comunei Supur 2018-05-30
24 / 2018 privind majorarea numarului de posturi ale asistentilor personali 2018-05-30
23 / 2018 privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar pe trimestru I 2018. 2018-04-26
22 / 2018 privind atestarea apartenentei la domeniul privat si acordul cu privire la inscrierea la cartea funciara a dreptului de proprietate privata a unor imobile , in favoarea Comunei Supur ,judetul Satu Mare 2018-04-26
Înapoi

Chestionare

Ce parere aveti despre noul site al comunei?

foarte buna

buna

necesita imbunatatiri

foarte proasta

Votează