Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
9 / 2012 Privind stabilirea chiriilor pentru terenurile arabile,fanete,cladiri,Camine Culturale,respectiv pasunat pentru anul 2012 2012-02-03
8 / 2012 Privind aprobarea "Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2012" al Consiliului local Supur, judetul Satu Mare 2012-02-03
7 / 2012 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Supus pe anul 2012 2012-02-03
6 / 2012 Privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar pe anul 2011 2012-01-26
5 / 2012 Privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale pentrul anul 2012 la comuna Supur, jud. Satu Mare 2012-01-26
4 / 2012 Privind aprobarea inventarului mijloacelor fixe si obictelor de inventar,casarea si scoaterea din functiune a unor mijloace fixe uzate sau in stare foarte avansata de degradare din patrimoniul Primariei comunei Supur, pe anul 2011 2012-01-26
3 / 2012 Privind aprobarea planului de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de ajutor social pe anul 2012 2012-01-26
2 / 2012 Privind reteua scolara din comuna Supur, jud. Satu Mare, pentru anul scolar 2012-2013 2012-01-26
1 / 2012 Privind aprobarea Actului aditional nr.4 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.12.313/19.11.2009 2012-01-26
Înapoi

Chestionare

Ce parere aveti despre noul site al comunei?

foarte buna

buna

necesita imbunatatiri

foarte proasta

Votează