Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
19 / 2012 privind modificarea HCL nr.9/2012 ,stabilirea chiriilor pentru terenurile arabile,fânete,cladiri,Camine Culturale,respectiv pasunat pe anul 2012. 2012-03-29
18 / 2012 privind aprobarea tarifelor pentru apă potabilă livrată în comuna SUPUR 2012-03-29
17 / 2012 privind aprobarea Planului de creștere al tarifelor 2012-03-29
16 / 2012 privind valorificarea bunurilor și materialelor scoase din funcțiune rezultate în urma demolării : “Clădire Grădiniță Supuru de Sus de la nr.48” din localitatea Supuru de Sus județul Satu Mare ” 2012-03-29
15 / 2012 privind organizarea în cadrul aparatului de specialitate a Primarului comunei Supur a structurii de specialitate însărcinată cu îndeplinirea atribuțiilor în domeniul urbanismului,autorizării și controlul disciplinei în construcții . 2012-03-29
14 / 2012 privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al comunei Supur pe anul 2012 . 2012-03-29
13 / 2012 privind alegerea președintelui de ședință 2012-03-29
12 / 2012 privind trecerea unui teren din domeniul public al comunei Supur și administrarea Consiliului local Supur în domeniul privat al comunei Supur și administrarea Consiliului local Supur , 2012-03-29
11 / 2012 privind trecerea unei constructii din domeniul public in domeniul privat al comunei Supur ,în vederea scoaterii din funcțiune si demolării acesteia. 2012-03-29
10 / 2012 privind mandatare reprezentantului comunei SUPUR să voteze în Adunarea Generală a „ Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii in sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare” aderarea comunei Santău la Asociație 2012-03-29
9 / 2012 Privind stabilirea chiriilor pentru terenurile arabile,fanete,cladiri,Camine Culturale,respectiv pasunat pentru anul 2012 2012-02-03
8 / 2012 Privind aprobarea "Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2012" al Consiliului local Supur, judetul Satu Mare 2012-02-03
7 / 2012 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Supus pe anul 2012 2012-02-03
6 / 2012 Privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar pe anul 2011 2012-01-26
5 / 2012 Privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale pentrul anul 2012 la comuna Supur, jud. Satu Mare 2012-01-26
Înapoi

Chestionare

Ce parere aveti despre noul site al comunei?

foarte buna

buna

necesita imbunatatiri

foarte proasta

Votează