Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
29 / 2012 privind aprobarea incheierii exerciţiului bugetar pe Trimestrul II anul 2012. 2012-07-31
28 / 2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Supur. 2012-07-31
27 / 2012 privind modificarea HCL nr.23/2012 privind alocarea unor sume pentru plata unor arierate aferente unor cheltuieli curente și de capital și plata unor investiții . 2012-05-31
26 / 2012 privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al comunei Supur pe anul 2012 . 2012-05-11
25 / 2012 privind instrumentarea proiectului intitulat „Centru de informare și promovare turistică în comuna Supur, localitatea Supuru de Jos” 2012-05-11
24 / 2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2013 în comuna Supur județul Satu Mare. 2012-05-11
23 / 2012 privind alocarea unor sume pentru plata unor arierate aferente unor cheltuieli curente și de capital și plata unor investiții . 2012-05-11
22 / 2012 privind încheierea exercițiului bugetar al comunei Supur pe trim.I -2012 2012-04-26
21 / 2012 privind alocarea sumei de 12.000 lei Asociației Sportive "DACIA SUPUR " 2012-04-26
20 / 2012 privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al comunei Supur pe anul 2012 . 2012-04-26
19 / 2012 privind modificarea HCL nr.9/2012 ,stabilirea chiriilor pentru terenurile arabile,fânete,cladiri,Camine Culturale,respectiv pasunat pe anul 2012. 2012-03-29
18 / 2012 privind aprobarea tarifelor pentru apă potabilă livrată în comuna SUPUR 2012-03-29
17 / 2012 privind aprobarea Planului de creștere al tarifelor 2012-03-29
16 / 2012 privind valorificarea bunurilor și materialelor scoase din funcțiune rezultate în urma demolării : “Clădire Grădiniță Supuru de Sus de la nr.48” din localitatea Supuru de Sus județul Satu Mare ” 2012-03-29
15 / 2012 privind organizarea în cadrul aparatului de specialitate a Primarului comunei Supur a structurii de specialitate însărcinată cu îndeplinirea atribuțiilor în domeniul urbanismului,autorizării și controlul disciplinei în construcții . 2012-03-29
Înapoi

Chestionare

Ce parere aveti despre noul site al comunei?

foarte buna

buna

necesita imbunatatiri

foarte proasta

Votează