Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
45 / 2018 privind darea in folosinta gratuita a Monumentului EROILOR DE RAZBOI din localitatea Supuru de Jos centru si a Monumantului Eroilor de Razboi din localitatea Hurezu Mare -cimitir ,pe durata executarii lucrarilor de reabilitare si pentru organizarea activitatilor ce vor viza aniversarea Centenarului incheierii Primului Razboi Mondial si al Marii Uniri 2018-08-30
44 / 2018 privind alegerea presedintelui de sedinta 2018-08-30
43 / 2018 privind punerea la dispozitia Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest in perioada 2014-2020 a terenului /terenurilor pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia 2018-08-30
42 / 2018 privind mandatarea reprezentantului comunei SUPUR sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltarea Intercomunitara pentru servicii in sectorul de apa si apa uzata din judetul Satu Mare aderarea comunei Agris la Asociatie 2018-08-30
41 / 2018 privind mandatarea reprezentantului comunei SUPUR sa voteze in Adunarea Generala a ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA pentru servicii in sectorul de apa si apa uzata din judetul Satu Mare aderarea comunei Apa la Asociatie 2018-07-19
40 / 2018 privind implementarea proiectului Realizarea capacitatilor de productie a energiei termice pe baza de energie geotermala in microregiunea Tovishat 2018-07-19
39 / 2018 privind implementarea proiectului Investitii pentru dezvoltarea de noi facilitati de cercetare si dezvoltare in Clusterul de inovare Tovishat 2018-07-19
38 / 2018 privind implementarea proiectului Cresterea capacitatii de ocupare a fortei de munca prin promovarea intreprinderilor sociale si sprijinirea dezvoltarii structurilor de economie sociala 2018-07-19
37 / 2018 privind trecerea din extravilanul locaritatii Supur in intravilanul acestei localitati a terenului in suprafata de 26800mp situat administrativ in localitatea Supur de jos , identificat cu CF nr.101136- proprietate publica a comunei Supur 2018-07-19
36 / 2018 privind modificarea si completarea strategiei de Dezvoltare Locala a comunei Supur 2018-07-19
35 / 2018 privind utilizarea sumei de 417.870 lei excetentul bugetului general al anului 2017 2018-07-19
34 / 2018 privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar pe trimestrul II anul 2018 2018-07-19
33 / 2018 privind acordarea unor ajutoare financiare cultelor religioase din comuna Supur jud. SATU MARE 2018-06-29
32 / 2018 privind insusirea si inscrierea in domeniul public al U.A.T COMUNA SUPUR , judetul Satu - Mare a imobilului- teren din localitatea Dobra identificat prin nr.top 572 2018-06-29
31 / 2018 privind insusirea si inscrierea in domeniul public al U.A.T COMUNA SUPUR , judetul SATU - MARE a imobilului -teren si rezervor apa potabila din localitatea Dobra identificat prin nr. top 572 2018-06-29
Înapoi

Chestionare

Ce parere aveti despre noul site al comunei?

foarte buna

buna

necesita imbunatatiri

foarte proasta

Votează